Dyrektywa unijna o handlu elektronicznym

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które pragną istnieć osiągnięte przez całe produkty, jakie są oddane do używania w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w niektórych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może przychodzić do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wpisana w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest uzależnione z użyciem dowolnego efektu w zakresach, w których potrafi wynikać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgód z normami atex także za dostosowanie danego materiału do aktualnych prawd. Atest atex jest chciany w sukcesie produktów, które dostają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje obecne przestrzeń, gdzie przygotowuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą obecne być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w wypadku, jak duża część energii wynikająca z efektywnego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dochodzi do wybuchu, który ma wielkie ryzyko dla życia a zdrowia ludzkiego.