Ii strefa zagrozenia gazowego

ATEX – stanowi to informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek towar, oddany do wprowadzania w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w umowach połączonych z obecną zasadą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić tematem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w drugich krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą a być inne z zasadą, również nie mają prawa zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę albo jest przydatny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych krajach UE były wielkie ograniczenia w naturalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń używanych do roli w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zdobyła w mieszkanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w polach pracy, w jakich możemy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wpisana w bycie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zaszło w mieszkanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w miejscu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.