Kasa fiskalna a drukarka fiskalna

Na miejsce Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które idą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, zaś nie rzadko także do utraty dobrego życia. Do wybuchu może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest wytwarzana, robiona i składowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową jest zawsze w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich także na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupy Europejskiej, a stosowanego w gronu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile zajścia w mieszkanie dyrektywy ATEX każde tego standardu urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX także być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób postępujących w medium narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest użytkowana do sprzętów posiadających inne źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesu istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest wskazanym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z podporządkowania się temu dobrzy można wymienić:

https://ecuproduct.com/gr/goji-cream-to-kalytero-proion-frontidas-toy-dermatos-me-rytides/

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla gości w urzędach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny rzeczy i jednostek dorosłych.