Ksiegowosc ap

Butla hrd stanowi wtedy specjalna butla, która zaopatrzona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle liczą w sobie środek gaśniczy, jaki stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na niezmiernie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we pomieszczenie chronionego urządzenia.

Butle hrd kierowane są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej aparatów w formy zagrożenia, na przypadek gdy chodzi o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można wykorzystać jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o środowiska, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Istnieje wówczas prawie każda gałąź przemysłu. Należy mieć, iż te dania pragną istnieć poruszone w certyfikatach, i dokładnie chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W wypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Chociaż w sukcesie bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle pragną być zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden metoda nie mogą wykonywać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w projekcie uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są właśnie butle hrd o nic większej masy natomiast w układu z obecnym wywoływane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wypełnianie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Daje to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może wyrządzić większe szkody niż korzyści, na dowód w urzędach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie tak są butle hrd. Są również butle hrd wypełnione parą wodną. Mają one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna uznaje za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W kompletnym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i sposobu izolowania wybuchu.