Obliczanie wytrzymalosci polaczen srubowych

Dokładne określenie stanu i charakteru obciążeń jest wskazane do analizy stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy propozycji zmian i pielęgnacji.

W układu z powyższym, do precyzyjnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w ostatnim głównie metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych dotyczyć może także elementów statycznych, jak również aktywnych. W wydarzeniach dynamicznych kluczową kwestię odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes grane są dodatkowo w charakterze określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy powiązane z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w planu określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania kształtu w obiekcie zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń oraz ich wpływu na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Poza tym, obliczenia mes mają ponad bardzo silne miejsce w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich kondycji i oryginalnych charakterystyk stoją się kluczem do rozwiązań wygodnych i finansowych.Najekonomiczniejsze jest przeprowadzenie wstępnych analiz obecnie na wstępnym etapie projektu. Da to zapobiec błędów przy dalszym projektowaniu. Najważniejszym elementem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy również w głównych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane również do określenia wytrzymałości zmęczeniowej.W nowych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo otwiera się od niedopuszczalności miejscowego pokazywania się materiału. W klubu z ostatnim, coraz szybko można przewidzieć ekstremalne pytania i chronić potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie są prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny rozwój w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Mienie z obliczeń mes jest coraz większe.