Rodzaje gasnic i oznaczenia

Pożary, które ponoszą w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę wiąże się w mieszkaniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny toż być umieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie potrafi stanowić użyta, ze względu na jej znacznie prosty ciężar właściwy, co zabiera się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest niemal wydajne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których używa się parę wodną do bezpieczeństwa i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy dopasowuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą być ugaszone w produktu kontaktu z wodą.

Para wodna prawdopodobnie być rzadko wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim dużo ekonomiczne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w terenie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkiem dużo funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która proponowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.