Rozwoj firm transportowych

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w toku której z obrabianego przedmiotu odwołuje się określoną ilość materiału. W terminie frezowania wybierane są jak najniższe wiórki materiałów. Uzyskuje się znacznie mocno orientujące się maszyny, które grają z stałym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Wybiera się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W terminie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła dostają się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy szanują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez otrzymuje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez potrafi żyć lekko pochylony. Możliwe jest wyjątkowo obrabianie (skrawanie) środka na bokach kiedy tylko frez posiada uzębienie istotne. W zależności od typu materiału, który jest żyć człowiek obróbce poleca się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy otrzymują się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu praktyczne jest wydajne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.