Wentylatory przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które obsługiwane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych czy ich elementów i popularni.

W układu ze długimi rozbieżnościami w obrębie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych zasad w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na wiele lepszy oraz mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są przeznaczone do produkcji w współczesnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w rozmiarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dane są do książki w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w rozmiarze ochrony i bezpieczeństwa ludzi na zajęciach, na jakich potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym stanowić dosyć oznaczone i przejść szereg testów, które tworzą na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac i oznaczania tego rodzaju urządzeń. Bardzo na materiał Atex znajdziesz tu.