Wybuch w czarnobylu

Mianem wybuchu charakteryzuje się gwałtowne wydzielenie dużych ilości energii. Wydarzenie to świadczy ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie stanowi wówczas sztukom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez początku to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie dziedziny są zagrożone wybuchem? Najczęściej chodzą do nich strefy, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, leżących w strukturze gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których panują za duże temperatury. Warto wiedzieć, iż w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą sprawić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone początkiem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak również pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których efekty byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a dodatkowo naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby zapobiec wyżej wymienionym szkodom, należy absolutnie nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest warta przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały powołane specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, których projektem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W tłach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który zapewni bezpieczeństwo idących w nich mieszkańcom.